Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Degi Jankomir d.o.o., Velimira Škorpika 34, 10000 Zagreb, OIB: 56878641149

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora (odnosno TC King Cross Jankomir). Nagradni natječaj traje od 30.11.2023. do 3.12.2023., a provodi se u TC King Cross Jankomir tijekom događaja „Mijau vikend“.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Područje promocije odnosi se na teritorij Republike Hrvatske. Pravila nagradnog natječaja će biti dostupna na službenoj internet stranici King Crossa Jankomir (www.king-cross.hr).

Članak 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrade sastoji se od: 1x Spar poklon kartice u vrijednosti 30 Eura.
Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje su navršile 18 godina te koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook ( www.facebook.com), osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) i onih koji su u posljednjih godinu dana osvojili nagradu King Crossa Jankomir.

Organizator neće imati pristup Facebook profilima sudionika, niti će se koristiti ili pristupati Sudionikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila (ili opravdana sumnja u postojanje istih), sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Sudionicima natječaja preporuča se da se detaljno upoznaju s pravilima zaštite podataka na društvenoj mreži Facebook.

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je na Facebooku u komentar posta o nagradnom natječaju zalijepiti fotogorafiju kućnog ljubimca koji u ovom slučaju treba biti mačka.

Članak 7: ODABIR DOBITNIKA

Nagrade će se dijeliti prema odluci stručnog žirija kojeg odredi Organizator. Dobitnici će biti proglašeni 4.12.2023, a imena dobitnika/ca će biti objavljena na službenoj internet stranici King Crossa Jankomir (www.king-cross.hr) u članku o događaju „Mijau Vikend“ te na službenoj Facebook stranici King Cross Jankomir.

Nagrada se može preuzeti u roku od 30 dana od proglašenja dobitnika.

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Nakon objave dobitnika, dobitnik će nagradu moći preuzeti u Upravi King Crossa od 4.12.2023. u radno vrijeme Uprave (radnim danom od 9-15h). Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od objave dobitnika.

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, niti ju prenijeti na neku drugu osobu. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore/komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez upozorenja diskvalificirati pojedinog Sudionika ako:

  • prekrši Pravila
  • ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz bilo kojeg drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt
  • se ne pridržava teme Natječaja
  • objavljuje sadržaj koji je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominje javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom

 

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više igrača s istim e-mailom, odnosno kućnom adresom, smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Članak 12: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju.

Članak 13: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 14: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći te se u tom slučaju oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Sudionici će o eventualnom prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene web stranice (www.king-cross.hr) i Facebook stranice King Cross Jankomir: King Cross Jankomir.

ČLANAK 16: IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti Pravila natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na službenoj Facebook stranici King Cross Jankomir: King Cross Jankomir

ČLANAK 17: VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami ustupili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će osobne podatke prethodno navedene u ovom članku koristiti za:

  1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko preuzimanja nagrade
  2. Uručivanja nagrade Sudioniku

 

Članak 18: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na info@kingcross.hr imaju pravo:
1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio
2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio
3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio
4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio
5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način
6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje

 

Članak 19: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Sudionicima s povezanim tvrtkama.

Organizator pruža određene usluge preko trećih strana. Treća strana provodi u ime Organizatora i za njegov račun određene aktivnosti vezane uz Nagradni natječaj.

Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

Članak 20: NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki DEGI JANKOMIR d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave bilo kakav sadržaj/fotografije na našoj Web, Facebook i/ili Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno i da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja te DEGI JANKOMIR d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Podnošenje podataka u svrhu sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju je dobrovoljno. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici daju dobrovoljnu i izričitu privolu kojom informirano i nedvosmisleno daju pristanak za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja natječaja te daljnjeg informiranja javnosti o tijeku i rezultatima natječaja. Dobitnici će biti objavljeni i putem Facebook stranice Organizatora, za što su dali izričitu suglasnost sudjelovanjem u nagradnom natječaju. Sudjelovanjem u natječaju sudionici izričito izjavljuju kako se opisano postupanje s njihovim osobnim podacima neće smatrati povredom osobnih podataka. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru i zatražiti objašnjenje. Sudjelovanjem u natječaju Sudionik ustupa fotografiju/video Organizatoru koji u svrhu svog brenda može isto objaviti na svojim društvenim mrežama ili web stranici. Podatke koje je Sudionik ustupio za potrebe preuzimanja nagrade Organizator neće otkriti ili ustupiti trećim osobama. Sudjelujući u natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora i za preuzimanje nagrada.