DEGI Jankomir d.o.o.

Ulica Velimira Škorpika 24

10010 Zagreb

Hrvatska

Tel: +385 1 3499 228 Fax: +385 1 3475 180

Mail: pisarna.uprava@ses-european.com

(u daljnjem tekstu: „Operater mrežne stranice“ ili „Operater“)

1. Područje primjene i definicije

Pojam “mrežna stranica” obuhvaća sve mrežne stranice koje je objavio Operater.

 

  • Ovi uvjeti korištenja vrijede za sve sadržaje, informacije, ponude i usluge, bez obzira koje vrste, uvijek nazvane („usluge“), koje Operater pruža na dostupnim mrežnim stranicama. Korištenjem usluga prihvaćate te uvjete korištenja. Korištenje mrežnih stranica na koje je korisnik pristupio putem poveznica (mrežne stranice trećih) nisu obuhvaćene ovim Uvjetima korištenja te za iste Operater ne odgovara.
  • „Korisnici“ su sve osobe koje pristupaju i koriste te mrežne stranice.
  • „Članovima“ se označavaju one osobe koje svoje prebivalište imaju u Republici Hrvatskoj, starije su od 16 godina i koji se u području članstva neke od mrežnih stranica registriraju uz pomoć korisničkog imena i lozinke.
  • „Sudionici“ su fizičke osobe koje svoje prebivalište imaju u Hrvatskoj, starije su od 16 godina i sudjeluju u Operatorovim nagradnim igrama.
  • Korisnici mogu uspostaviti kontakt sa Operaterom e-poštom na adresu info@kingcross.hr.
  • Operater zadržava pravo jednostrane izmjene Uvjeta u bilo kojem trenutku. Operater će izmijenjene Uvjete i odredbe objaviti na mrežnoj stranici, a izmijenjeni Uvjeti i odredbe stupaju na snagu za korisnike odmah po objavi. Aktualni Uvjeti korištenja i datum zadnjeg ažuriranja dostupni su u svakom trenutku na mrežnoj stranici. Operater će također obavijestiti pretplatnike na newsletter o takvim izmjenama slanjem izmijenjenih Uvjeta na adresu e-pošte navedenu u trenutku registracije. Primjedbe na izmijenjene Uvjete mogu se podnijeti u roku od 4 tjedna, u protivnom će se smatrati prihvaćenima.

 

2. Kodeks ponašanja korisnika

2.1. Korisnik se obvezuje da će koristiti sadržaj koji pruža Operater mrežne stranice stranice u skladu s njegovom svrhom, a ne u bilo kakvu prijevarnu svrhu te će se pri tom korištenju sadržaja suzdržati od bilo kakvih radnji koje bi štetile, dovele u opasnost ili diskriminirale Operatera ili druge korisnike. Zabranjeno je korištenje mrežne stranice i sadržaja na njoj u nezakonite svrhe. Operater posebno zabranjuje diskriminaciju i ponižavajuće izjave na temelju vjere, spola, rasnog ili etničkog podrijetla, spolne orijentacije, invaliditeta, dobi, političkih uvjerenja i članstva u sindikatu. Operater također zabranjuje radnje koje ga prikazuju u negativnom svjetlu.

2.2. Operater ima pravo izbrisati informacije koje sadrže nezakonit sadržaj ili su u suprotnosti s javnim moralom. Operater također ima pravo blokirati pristup sadržaju.

2.3. Korisnik je dužan svoje pristupne podatke čuvati u tajnosti i zaštititi ih od neovlaštenog pristupa trećih osoba. Ukoliko Korisnik otkrije svoje pristupne podatke trećim osobama, odgovoran je Operateru za sve gubitke koji iz toga proizlaze. Korisnik je dužan odmah obavijestiti Operatera o svakom neovlaštenom korištenju sadržaja s ove web stranice za koji sazna.

3. Prava korištenja i autorska prava

3.1. Sadržaj na mrežnoj stranici podliježe autorskim pravima.

3.2. Osim ako nije drugačije naznačeno (npr. ako je naveden izvor), Operater ili povezana tvrtka iz grupe imaju isključiva prava na sav sadržaj korišten na mrežnoj stranici, kao što su grafika, slike, prikazi i ilustracije. Korisnici smiju koristiti sadržaj koji se nalazi na mrežnoj stranici samo u osobne informativne svrhe; zabranjena je bilo kakva izmjena, reprodukcija, širenje, uključivanje ili drugi način reprodukcije sadržaja bez izričitog prethodnog pisanog pristanka Operatera.

3.3. Ako korisnik daje informacije javno putem mrežne stranice (npr. na forumu), Operater neće biti odgovoran za bilo kakve zahtjeve trećih strana koji proizlaze iz unosa koje je dao korisnik. Korisnik će u potpunosti obeštetiti Operatera i osloboditi Operatera od takvih potraživanja.

4. Odgovornost

4.1. Kako bi se u potpunosti iskoristio sadržaj koji se nalazi na mrežnoj stranici, Operater preporuča korištenje najnovijih verzija tehnologija (preglednika) ili omogućavanje njihove uporabe (npr. aktivacija Java skripti). Korištenje starijih tehnologija može korisnicima omogućiti samo ograničeno korištenje sadržaja koji se nalazi na mrežnoj stranici.

4.2. Operater je poduzeo sve očekivane napore kako bi osigurao da su  sve informacije koje su stavljene na raspolaganje na mrežnim stranicama točne i potpune u trenutku njihovog nastanka. No, Operater ne snosi odgovornost za ispunjavanje očekivanja korisnika na mrežnoj stranici.

4.3. Operater ne jamči niti za sadržaje, informacije ili programe koje se šire na mrežnim stranicama, niti za štete koje time nastaju, osim ako je riječ o tome da je te štete uzrokovao sam Operater postupajući s umišljajem ili iz grube nepažnje. Ovo vrijedi za sve vrste šteta, između ostaloga i za štete koje mogu nastati kroz pogreške, odugovlačenja, ili prekide kod posredovanja, smetnji tehničkih uređaja ili servisa, netočne ili manjkave sadržaje, gubitak ili brisanje podataka, viruse ili na neki drugi način kod korištenja mrežnih stranica.

4.4. Bez obzira na ovo ograničenje odgovornosti, odgovornost Operatera za posljedične štete, izgubljenu dobit, gubitak podataka i materijalne štete bit će izričito isključena.

4.5. Operater naznačuje da nema utjecaja na sadržaj i dizajn internetskih ponuda dostupnih putem poveznica (npr. putem hiperveza). Operater ne preuzima nikakvo jamstvo za točnost, potpunost ili pravovremenost internetskih ponuda dostupnih putem poveznica. Operater ne preuzima nikakvu odgovornost da mrežne stranice dostupne putem poveznica ne sadrže viruse ili druge štetne komponente.

5. Korištenje podataka

5.1 Ako korištenje sadržaja zahtijeva pohranjivanje osobnih podataka (npr. za registraciju, sudjelovanje u natjecanju ili za primanje newsletter-a), podaci koje je korisnik dao koristit će se samo za pružanje usluga koje korisnik traži. Podaci se neće prenositi trećim stranama, osim ako je to potrebno za pružanje usluga, o čemu će korisnik biti obaviješten. U tom slučaju, Operater će osigurati da je primatelj podataka dužan poštivati ​​odredbe zakona o zaštiti podataka i da mu nije dopušteno koristiti podatke korisnika u vlastite ili reklamne svrhe. Operater će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao zaštitu osobnih podataka.

5.2 Opće informacije i podaci prikupljaju se i obrađuju u anonimiziranom obliku u statističke svrhe kada se koristi mrežna stranica (npr. broj pregleda stranica, broj preuzimanja određenih dokumenata, zemlja podrijetla korisnika). Statistika generirana na ovaj način koristi se za izmjenu mrežne stranice kako bi bolje zadovoljila potrebe korisnika.

5.3 Ako korisnik pristane na primanje newsletter-a, Operater će povremeno slati traženi newsletter na adresu e-pošte koju je korisnik naveo, koristeći ime i prezime korisnika, o čemu će korisnik biti obaviješten prilikom registracije na newsletter. Ovisno o newsletter-u, korisnik će posebno primati aktualne informacije o promocijama, natječajima, ponudama, događanjima, novostima i posebnim temama Operatera. Korisnik se u svakom trenutku može jednostavno i besplatno odjaviti s newslettera. Na kraju svakog newsletter-a nalazi se poveznica koja se može koristiti za prestanak primanja daljnjeg newsletter-a.

5.4 Svi zahtjevi za informacijama o korisničkim podacima, upiti o korištenju ili brisanju korisničkih podataka te otkazivanje privole za korištenje podataka mogu se uputiti u pisanom obliku na: info@kingcross.hr

6. Kolačići

6.1. Kolačići se koriste kada se posjeti mrežna stranica. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se mogu izbrisati pohranjene na računalu korisnika i koje omogućuju personalizaciju sadržaja na mrežnoj stranici. Operater koristi kolačiće kako bi osigurao ispravnu funkcionalnost mrežne stranice, te kontinuirano poboljšavao sadržaj mrežne stranice i mijenjao ga u skladu s potrebama korisnika. Operater stoga koristi funkcionalne kolačiće i bitne kolačiće na brojnim mjestima na mrežnoj stranici kako bi, na primjer, provjerio vaš identitet kada se prijavljujete na svoj korisnički račun, identificirao vaš preglednik i postavke ili predstavio određene usluge na jednostavniji način put. Osim ako korisnik drugačije ne pristane, informacije prikupljene iz gore navedenih kolačića nisu osobne (korisnik se stoga ne može identificirati). Kolačići se automatski brišu na kraju posjeta web stranici ili najkasnije 10 dana nakon toga.

6.2. Korisnici mogu podesiti svoje postavke preglednika da prihvaćaju kolačiće od slučaja do slučaja ili da u potpunosti odbijaju kolačiće. Iz tehničkih razloga, ako se kolačići odbiju, korištenje mrežne stranice ili nekih usluga može biti ograničeno ili nemoguće.

7. Google Analytics

7.1. Web stranica koristi Google Analytics, alat za web analizu tvrtke Google Inc. Za to se koriste kolačići za praćenje trendova web stranice i analizu korištenja web stranice. Ekstenzija “anonymize IP” koristi se tako da se korisničke IP adrese obrađuju samo u anonimiziranom obliku. To onemogućuje osobnu identifikaciju korisnika. Ako želite eksplicitno deaktivirati Google Analytics za budućnost, kliknite na sljedeću poveznicu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

8. Završne odredbe

8.1. Za pristup mrežnim stranicama i korištenje istih  primjenjuje se hrvatsko pravo.

8.2. U mjeri dopuštenoj zakonom, isključiva nadležnost za sve sporove proizašle izravno ili neizravno iz korištenja mrežne stranice, a koja se ne rješavaju mirnim putem bit će nadležan sud stvarno nadležan sud u Zagrebu.

8.3. Ako je bilo koja od ovih odredbi proglašena ništetnom ili neprovedivom, to neće utjecati na valjanost preostalih ovdje navedenih odredbi..

 

Posljednji put ažurirano dana 01.03.2023.